ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ

credit card easybike

Χρήστης του συστήματος μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε αρκεί να έχει συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας του.

Για την παραλαβή ενός ποδηλάτου δεν απαιτείται καμία άλλη ενέργεια παρά η χρήση της ειδικής ηλεκτρονικής κάρτας EasyBike που παραλαμβάνεται  σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα σημεία εγγραφής του συστήματος. 

Για την παραλαβή της κάρτας μαζί σου θα πρέπει να έχεις :

Αντίγραφο 2 όψεων της ταυτότητας σου